Dla Developera

Bazując  na naszym długoletnim doświadczeniu w zakresie zarządzania nieruchomościami służymy pomocą także developerom.

Biorąc pod uwagę fakt, że dokonywanie zmian na etapie przygotowywania projektu nieruchomości jest operacją dużo tańszą niż wprowadzanie zmian i modyfikacji do projektu podczas budowy, proponujemy swoje usługi na samym początku przygotowania inwestycji.

Jako zespół profesjonalistów przyglądamy się nieruchomości pod kątem:

  • rozwiązań technicznych zaproponowanych na terenie nieruchomości,
  • uregulowań formalno-organizacyjnymi dotyczącymi powołania i funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • planowanych uregulowań prawnych – przed wyodrębnieniem pierwszego lokalu i powstaniu Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie sposobu podziału nieruchomości wspólnej w związku z przyszłym głosowaniem uchwał związanych z codziennym funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej – przygotowanie modelu zarządzania nieruchomością wspólną,
  • sposobu rozliczania zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania powierzchni wspólnych nieruchomości,
  • współpracy z Developerem w zakresie przejęcia nieruchomości od Generalnego Wykonawcy (udział w odbiorach cząstkowych, przejęcie i sprawdzenie kompletności dokumentacji).

Po wyodrębnieniu pierwszego lokalu i powstaniu Wspólnoty Mieszkaniowej zajmujemy się dopełnieniem wszelkich formalności prawnych związanych z tym zdarzeniem prawnym tj. m.in. uzyskaniem numeru NIP i REGON, założeniem konta bankowego wraz z kontami indywidualnymi, przygotowaniem podwalin pod przyszłą rachunkowość Wspólnoty Mieszkaniowej, przygotowaniem i przegłosowaniem niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania uchwał, przygotowaniem i podpisaniem umów z serwisami obsługującymi nieruchomość, przygotowaniem i przegłosowaniem wszystkich niezbędnych do codziennego funkcjonowania nieruchomości procedur i regulaminów, wykonaniem wszelkich czynności w zakresie wykupienia optymalnej polisy ubezpieczeniowej dla nieruchomości.

Ponadto, celem usprawnienia komunikacji z Developerem i ograniczenia zaangażowania zespołu firmy developerskiej, proponujemy:

  • przygotowanie i wdrożenie dla właścicieli lokali procedur reklamacyjnych i usuwania usterek,
  • organizację spotkań z Developerem w zakresie ustalenia sposobu procedowania zgłoszonych przez mieszkańców usterek.

Po oddaniu budynków do użytkowania zakres proponowanej obsługi jest analogiczny z zakresem proponowanym funkcjonującej Wspólnocie Mieszkaniowej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez nas usługami prosimy o kontakt celem analizy Państwa potrzeb i zaproponowania możliwie najlepszych rozwiązań.