Strefa mieszkańców

Gwarantując naszym Klientom sprawną komunikację korzystamy z następujących udogodnień:

  1. e-kartoteka, czyli internetowy system umożliwiający obserwowanie codziennego życia wspólnoty mieszkaniowej
    Właściciel lokalu przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskuje dostęp do własnej kartoteki, co umożliwia mu samodzielne śledzenie bieżących rozliczeń ze Wspólnotą, uzyskanie informacji z wirtualnej tablicy ogłoszeniowej, zapoznanie się z ważnymi dokumentami dotyczącymi Wspólnoty Mieszkaniowej, w której posiada lokal. Dane dostępowe do e-kartoteki znajdują się na pierwszym zawiadomieniu otrzymywanym przez właściciela lokalu, dostarczanym przez administratora nieruchomości w przeciągu dwóch pierwszych miesięcy od momentu rozpoczęcia współpracy z BERN NIERUCHOMOŚCI.
  2. e-mail, czyli poczta elektroniczna
    Wszelkie zgłoszenia bądź zapytania mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali mogą kierować bezpośrednio do administratora nieruchomości droga mailową. Wszyscy nasi pracownicy wyposażeni są w urządzenia telefoniczne umożliwiające im dostęp do poczty elektronicznej 24 godziny na dobę.
  3. telefonia komórkowa
    Zawsze możesz skontaktować się telefonicznie z administratorem obiektu. Telefony do naszych administratorów dostępne są na tablicach ogłoszeniowych w zarządzanych / administrowanych przez nas budynkach oraz na e-kartotece.