Usługi dodatkowe

Kierując się zasadą maksymalizacji zadowolenia Klientów BERN NIERUCHOMOŚCI poza usługą zarządzania / administrowania nieruchomością oferuje następujące usługi pomocnicze:

 • usługi technicznego utrzymania nieruchomości,
 • usługi utrzymania czystości,
 • usługi utrzymania zieleni.

 

Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym członków naszego zespołu w zakresie zarządzania nieruchomościami dokładamy wszelkich starań do tego, aby Właściciele nieruchomości, z którymi zawieramy umowę o zarządzanie/administrowanie mieli zapewnioną kompleksową obsługę nieruchomości.

Doradzamy naszym Klientom wprowadzanie takiego modelu współpracy, ponieważ zarządzanie/administrowanie nieruchomościami wymaga połączenia wiedzy i doświadczenia z wielu dziedzin, a praktyka dnia codziennego pokazuje, że w procesie zarządzania nieruchomością problemy z zakresu księgowości, prawa, budownictwa, utrzymania technicznego i operacyjnego wzajemnie, stale przenikają się, wymagając koordynacji przez doświadczoną kadrę. Konsolidacja ww grup zagadnień w ręku jednej firmy na bazie doświadczeń wyniesionych z zarządzania nieruchomościami komercyjnymi daje naszym zdaniem Klientowi wysokie poczucie komfortu i bezpieczeństwa oraz pozwala w szybki sposób rozliczyć zarządcę z założonych celów.

Usługi utrzymania technicznego
Usługi utrzymania technicznego realizowane są pod nadzorem administratora oddelegowanego bezpośrednio do Państwa nieruchomości.

Obejmują między innymi następujące czynności:

 • utrzymanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej
 • utrzymanie węzła cieplnego lub kotłów grzewczych
 • utrzymanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • utrzymanie instalacji wody bytowej
 • utrzymanie instalacji kanalizacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi
 • utrzymanie separatorów, pomp, zbiorników wody deszczowej itp.
 • czyszczenie rynien i koryt odpływowych itp.

Pełny katalog zadań i czynności warz z harmonogramem pracy i dyżurów jest określany w umowie po rozpoznaniu potrzeb Klienta i stanu technicznego nieruchomości dla której usługa będzie świadczona.

Usługi utrzymania czystości
Usługi utrzymania czystości realizowane są pod nadzorem administratora oddelegowanego bezpośrednio do Państwa nieruchomości.

Obejmują między innymi następujące czynności:

 • sprzątanie i konserwację wewnętrznych powierzchni wspólnych: klatek schodowych, wind, w tym mycie maszynowe klatek
 • utrzymanie w czystości elementów pionowych takich jak drzwi i przeszklenia
 • utrzymanie w czystości i konserwację kamienia
 • wynoszenie śmieci z wewnętrznych powierzchni wspólnych
 • utrzymanie w czystości (zamiatanie i mycie) garaży.

Pełny katalog zadań i czynności warz z harmonogramem pracy i dyżurów jest określany w umowie po rozpoznaniu potrzeb Klienta.

Usługi utrzymania zieleni i terenów zewnętrznych
Usługi utrzymania zieleni i terenów zewnętrznych realizowane są pod nadzorem administratora oddelegowanego bezpośrednio do Państwa nieruchomości.

Obejmują w szczególności następujące czynności:

 • sprzątanie zewnętrznych powierzchni wspólnych (chodniki, drogi dojazdowe, place zabaw)
 • odśnieżanie zewnętrznych powierzchni wspólnych (chodniki, drogi dojazdowe, dachy)
 • w oparciu o roczny harmonogram prac utrzymanie zieleni zgodnie z zaleceniami Klienta (wertykulacja i aeracja trawników, przycinanie drzew i krzewów, uzupełnianie zniszczonych roślin, dosadzanie roślin wg zaleceń Klienta, nawożenie, koszenie trawy, przycinanie krzewów, usuwanie liści).

Pełny katalog zadań i czynności warz z harmonogramem pracy i dyżurów jest określany w umowie po rozpoznaniu potrzeb Klienta.